Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü
Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü

Güncelleme Tarihi: 10/10/2018

IMG-20181009-WA0006.jpg
             10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü

     10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü ilk kez 1992 yılında Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından, ruh sağlığı ve hastalıkları konusunda toplumu ve kamuoyunu aydınlatmak ve ruh sağlığının önemini vurgulamak amacıyla kutlanmıştır.

Ruhsal sağlık ve önemi,dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de ne yazık ki uzun yıllar gözardı edilmiştir. İnsanlar sağlıklı olmak denince yalnızca şeker, tansiyon hastalığı..vb gibi bedensel hastalıklarının olmamasını anlamışlar, ruhsal bir sorunları olduğunda bunun bir hastalık olabileceğini düşünememişlerdir. Ayrıca, toplum tarafından “deli”, “akıl hastası” olarak damgalanma kaygısı da ruhsal sorunlara çözüm arama yolunu tıkayan bir diğer önemli sorun olmuştur. Oysa günümüzde,ruhsal sorunlara bakış açısı giderek değişmektedir. İnsanlarımız artık tıpkı vücudumuzdaki herhangi bir organ gibi ruhumuzunda hastalanabileceği gerçeğinin farkına varmaya başlamıştır. Bu bilincin artması çok önemlidir; çünkü ruhsal hastalıklarınsıklığı ve yaygınlığı giderek artmaktadır, bu ise hem kişisel hem toplumsal psikososyal ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Özetle,ruh sağlığı konusunda gerektiğinde yardım almaktan kaçınmamalı, yardım alanları da damgalamamalıyız.
SAM_1226.JPG

     Dünya Ruh Sağlığı Federasyonunun, bu yıl özellikle dikkatleri çekmek istediği konu ise günümüz dünyasında gençlerin yaşadıkları ruhsal sorunlardır. 15-29 yaş aralığını temsil eden gençlik dönemi, gençlerin okullarını değiştirme, evden ayrılma, üniversiteye ya da yeni bir işe başlama, evlenme gibi birçok değişimi yaşadıkları heyecan dolu ve bir o kadar da stres dolu bir dönemdir.Bu süreçler sağlıklı şekilde atlatılamazsa ruhsal sorunlar kaçınılmaz hale gelebilir. Yine gençler arasında alkol ve uyuşturucu madde kullanımı da birçok ülkede önemli bir sorundur. Son zamanlardayeni bir bağımlılık türü olarak kabul gören internet bağımlılığı sıklığı da gençler arasında ne yazık ki giderek artmaktadır. Öte yandan, intihar 15-29 yaş aralığında ikinci sıradaki ölüm nedenidir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, günümüz dünyasının zorluklarıyla başaçıkabilme konusunda gençlerin erken yaşlardan itibaren desteklenmesinin ne kadar önemli ve hayati olduğu görülmektedir.Bu konuda ailelere önemli görevler düşmektedir. Özellikle gençliğe ilk adım olan ergenlik döneminde ergen ve ebeveyn arasında yaşanabilecek çatışmalar konusunda ebeveynler önceden bilgili olmalı ve gerektiğinde profesyonel destek almaktan çekinmemelidirler. Ebeveynler çocuklarını dinlemeli, onları anlamaya çalışmalı, özel alanlarına saygı göstermeli, onları eleştirmek konusunda aceleci davranmamalı ve takdir etmekten de kaçınmamalıdırlar. Çevre ve arkadaş konularında ise, ergen üzerinde baskıcı değil ancak denetimi de elden bırakmayacak bir tutum sergilemelidirler. Gençleri tehdit eden önemli ruhsal sorunlardan olan alkol, uyuşturucu madde ve internet bağımlılığı gibi durumlarda ise yardım almaları konusunda gençler yüreklendirilmeli ve onlara destek olunmalıdır. Bu konuda ülkemizde alkol ve madde bağımlılık tedavisi yapılan AMATEM’ler (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi) mevcuttur. Şehrimizde ise, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü bünyesinde AMATEM kliniği mevcuttur. Son yıllarda gündeme gelen ve sıklığı giderek artaninternet bağımlılığı konusunda ise sayılı sayıda hastanede (Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi..) bu konuda özelleşmiş internet bağımlılığı poliklinikleri mevcuttur.
  
    Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında, bizler de Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikiyatri uzmanı hekimler, psikolog, hemşire ve yardımcı personelimizle şehrimize, bölgemize ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. 70 yatak kapasiteli servislerimiz ve poliklinik hizmetlerimiz ile 13 ilden gelen hastalara hizmet veriyoruz. Hastanemiz bölgenin önemli hastanelerinden birisi olup halkımıza ruh sağlığı konusunda her türlü desteği sağlamayı hedeflemektedir.

Bu vesile ile, gençlerimizin ruhsal sorunlarının daha farkında olan bir toplum olma hedefi ile 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı gününüzü kutlarım.
                                                                      Uzm. Dr. Emel UYSAL