Anlaşmalı Kurumlar

HASTANEMİZİN ANLAŞMA YAPTIĞI KURUMLAR

Hastanemiz Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Trabzon Fatih Devlet Hastanesi,  hizmet sözleşmesi imzalamıştır.

Alınan hizmetler şunlardır:

KANUNİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

BT (Bilgisayarlı Tomografi), MR (Manyetik Rezonans), PET, CT, Ultrasonografi, Kemik Dansitometre, Patoloji, Mamografi Sintigrafi, Labotratuar Tetkikleri (HBV-DNA, HCV-RNA) ve Hormon Tahlili : http://www.trabzonkanuni.gov.tr/icerik.php?cid=28

KANUNİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

3' lü tarama tetkikleri.

AHİ EVREN GÖĞÜS, KALP ve DAMAR CERRAHİSİ  EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Ekokardiyografi, efor testi, Holter, Anjio, Solunum Fonksiyon testleri, Tüberküloz ve Bakteriyoloji Testleri, Konsültasyon Hizmetleri, Sterilizasyon, Hemodiyaliz Katater yerleştirilmesi, Kültür Tetkikleri.

TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ

Manyetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Mamografi, Ultrasongrafi, Endoskopi (Gastroskopi-Kolonoskopi) Taş Kırma (ESWL), Kemik Dansitometri, Patoloji tahlilleri.   http://www.pacsrapor.com/