Acil Birimi
17 Temmuz 2018


Acil Sağlık Hizmetleri

 

  Sağlık tesisimizde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermekte olan acilünitesi mevcuttur. Acil ünitemizde 1 adet müşahade yatağı bulunmakta, hasta takibi, monitörizasyon, pansuman, enjeksiyon, sütur,

EKG hizmetleri verilmekte olup mesai saatleri içerisinde de,laboratuvar tetkikleri, gibi gerekli müdahaleler yapılmaktadır.

  Acil ünitemizde, acil hallerde; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb. durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlarda sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın hastaların muayene ve tedavisi yapılır.